fotonew

  Zapisy
Europejska Uczelnia
Informatyczno-Ekonomiczna
w Warszawie
 
Tel. 22 371 03 30
SMS: 505 055 403
E-mail: zapisy@eu.edu.pl
Punkty Rekrutacyjne:
vmenuitemicon Ul.  Białostocka 22
vmenuitemicon Ul.  Perzyńskiego 10
vmenuitemicon Ul.  Modlińska 51

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Administracja centralna i samorządowa to obszar gospodarki narodowej, w którym najszybciej (i bezprecedensowo w historii państwa polskiego) rośnie zatrudnienie. Tak intensywny rozwój wymaga dużej ilości nowych wysoko wykwalifikowanych kadr. Rośnie również zapotrzebowanie na kadry menedżerskie w organizacjach non-profit. Absolwent naszej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie również i tam!

W ramach specjalności kształcimy wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla współczesnej administracji centralnej i samorządowej. Zatrudniamy kadrę naukowo-dydaktyczną, która na co dzień praktycznie zajmuje się prowadzeniem działalności w obszarze nauk o administracji – autorów uznanych i poczytnych monografii i poradników.

Studia na tej specjalności są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy uwadze absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI

Program studiów obejmuje łącznie 4 semestry nauki, z tego pierwsze 2 są wspólne dla wszystkich specjalności, a ostatnie 2 są przeznaczone na realizację wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i ON LINE).P

Przedmioty specjalnościowe

Seminarium magisterskie
Projekt/Badanie magisterskie
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie organizacjami non-profit
Zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo publiczne

Przedmioty do wyboru (2)
 
Zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie pracą
Zarządzanie zasobami IT
Controlling
Analiza finansowa
Projektowanie infrastruktury IT
Pozyskiwanie informacji w Internecie
- inne z innych specjalności