fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Administracja centralna i samorządowa to obszar gospodarki narodowej, w którym najszybciej
(i bezprecedensowo w historii państwa polskiego) rośnie zatrudnienie. Tak intensywny rozwój wymaga dużej ilości nowych wysoko wykwalifikowanych kadr. Rośnie również zapotrzebowanie na kadry menedżerskie w organizacjach non-profit. Absolwent naszej specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie również w takich instytucjach!

W ramach specjalności kształcimy specjalistów dla współczesnej administracji centralnej
i samorządowej. Zatrudniamy ekspertów – teoretyków i praktyków, którzy na co dzień pracują
w obszarze administracji, są też autorami poczytnych monografii i poradników.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je uwadze absolwentów ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

RAMOWY PROGRAM SPECJALNOŚCI:

Program studiów obejmuje łącznie cztery semestry nauki, z tego pierwsze dwa są wspólne dla studentów różnych specjalności, a ostatnie dwa są przeznaczone wyłącznie na naukę wybranej specjalności (62 punkty ECTS – 510 godzin na studiach stacjonarnych lub 255 na studiach niestacjonarnych i on-line).

Przedmioty specjalnościowe:

seminarium magisterskie
projekt/badanie magisterskie
zarządzanie publiczne
zarządzanie organizacjami non-profit
zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
bezpieczeństwo publiczne
 
Przedmioty do wyboru (dwa):

zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
zarządzanie zmianą
zarządzanie pracą
zarządzanie zasobami IT
Controlling
analiza finansowa
projektowanie infrastruktury IT
pozyskiwanie informacji w Internecie
inne z innych specjalności

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera,

vmenuitemicon Przystępna cena,

vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,

vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,

vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,

vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania i e-learning,

vmenuitemicon Możliwość kontynuacji nauki w USA,

vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,

vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,

vmenuitemicon Najlepsza kadra, w tym praktycy,

vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,

vmenuitemicon Doskonale wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,

vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,

vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,

vmenuitemicon Możliwość  udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,

vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,

vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,

vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów,

vmenuitemicon Elastyczne i indywidualne podejście do studenta.