fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Opłaty 
Przy płatności jednorazowej lub w 2-ch ratach - wpłata przed złożeniem dokumentów
Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja 1000PLN 1300PLN 1600PLN
Ekonomia 1000PLN 1350PLN 1650PLN
Zarządzanie 1000PLN 1450PLN 1750PLN
Pedagogika 1000PLN 1300PLN 1600PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.) 1300PLN 1650PLN 1950PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie 1300PLN 1800PLN 2100PLN
 
Przy płatności w 5-ch ratach – opłata rejestracyjna 150PLN przed złożeniem dokumentów
Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja  200PLN  280PLN  340PLN
Ekonomia  200PLN  290PLN  350PLN
Zarządzanie  200PLN  310PLN  370PLN
Pedagogika  200PLN  280PLN  340PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.)  260PLN  350PLN  410PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie  260PLN  380PLN  440PLN
Możliwa jest również opłata w 6-ciu ratach – proszę się kontaktować w tej sprawie telefonicznie.

 

Warunki promocji !!!
1. Promocja trwa od 1 czerwca 2015 do 2 września 2015 lub odwołania.
2. Cena obowiązuje kandydatów, którzy zarejestrują się przez Internet, telefonicznie lub osobiście w czasie trwania promocji.
3. Dokumenty należy złożyć w terminie 2-ch tygodni od momentu rejestracji. Osoby, które jeszcze nie mają świadectwa maturalnego składają dokumenty bez świadectwa. Osoby, które nie zdadzą matury otrzymają 100% zwrotu dokonanych wpłat lub po poinformowaniu działu rekrutacji (ul. Modlińska 51) o wyznaczonym terminie poprawkowym matury otrzymują przedłużony termin doniesienia świadectwa dojrzałości.
4. Przed złożeniem dokumentów należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni wpłaty zgodnie z informacją podaną powyżej. Przy płatności jednorazowej 1000PLN (studia licencjackie), 1300PLN (studia magisterskie) lub 50% tej kwoty przy płatności w 2-ch ratach (pozostałe 50% do końca grudnia 2015). Przy płatności w 5-ciu ratach należy wpłacić opłatę rejestracyjną 150PLN – opłatę za pierwszy semestr uiszcza się w okresie październik 2015 – luty 2016 w miesięcznych ratach po 200PLN (studia licencjackie) lub po 260PLN (studia inżynierskie i magisterskie).
5. Promocja dotyczy opłaty za cały pierwszy semestr studiów. Przerwanie studiów przed końcem semestru oznacza zerwanie warunków promocji – obowiązują wówczas ceny, jak w pozycji „pozostałe semestry" i tak zostaną rozliczone wpłaty dokonane przez kandydata/studenta.

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni:
PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA
w Warszawie, ul. Białostocka 22, tytułem: (wpisowe/czesne) oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów).


Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.