fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Opłaty 

Przy płatności w 5-ch ratach – opłata rejestracyjna 150PLN przed złożeniem dokumentów
Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja  200PLN  280PLN  340PLN
Ekonomia  200PLN  290PLN  350PLN
Zarządzanie  200PLN  310PLN  370PLN
Pedagogika  200PLN  280PLN  340PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.)  200PLN  350PLN  410PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie mgr  300PLN  380PLN  440PLN
Informatyka mgr inż.  300PLN  440PLN  520PLN
Możliwa jest również opłata w 6-ciu ratach – proszę się kontaktować w tej sprawie telefonicznie.
 

Przy płatności jednorazowej lub w 2-ch ratach - wpłata przed złożeniem dokumentów
Studia 1-go stopnia (licencjackie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Administracja 1000PLN 1300PLN 1600PLN
Ekonomia 1000PLN 1350PLN 1650PLN
Zarządzanie 1000PLN 1450PLN 1750PLN
Pedagogika 1000PLN 1300PLN 1600PLN
Studia 1-go stopnia (inżynierskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Informatyka (inż.) 1000PLN 1650PLN 1950PLN
Studia 2-go stopnia (magisterskie)
1-wszy semestr pozostałe semestry ostanie dwa semestry
Zarządzanie mgr 1500PLN 1800PLN 2100PLN
Informatyka mgr inż. 1500PLN 2100PLN 2500PLN
 
Warunki promocji !!!
1. Promocja trwa do 30 stycznia lub do odwołania.
2. Cena obowiązuje kandydatów, którzy zarejestrują się przez Internet, telefonicznie lub osobiście w czasie trwania promocji.
3. Dokumenty należy złożyć w terminie 2-ch tygodni od momentu rejestracji. Osoby, które jeszcze nie mają świadectwa maturalnego składają dokumenty bez świadectwa. Osoby, które nie zdadzą matury otrzymają 100% zwrotu dokonanych wpłat lub po poinformowaniu działu rekrutacji (ul. Modlińska 51) o wyznaczonym terminie poprawkowym matury otrzymują przedłużony termin doniesienia świadectwa dojrzałości.
4. Przed złożeniem dokumentów należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni wpłaty zgodnie z informacją podaną powyżej. Przy płatności jednorazowej lub 50% kwoty przy płatności w 2-ch ratach (pozostałe 50% do końca maja 2016). Przy płatności w 5-ciu ratach należy wpłacić opłatę rejestracyjną 150PLN – opłatę za pierwszy semestr uiszcza się w okresie luty 2015 – czerwiec 2016.
5. Promocja dotyczy opłaty za cały pierwszy semestr studiów. Przerwanie studiów przed końcem semestru oznacza zerwanie warunków promocji – obowiązują wówczas ceny, jak w pozycji „pozostałe semestry" i tak zostaną rozliczone wpłaty dokonane przez kandydata/studenta.

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni:
PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA
w Warszawie, ul. Białostocka 22, tytułem: (wpisowe/czesne) oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów).


Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.